Obchodní podmínky

Podmínky platné při objednání zboží a služeb.


Tyto údaje je možné editovat v Nastrojích-Parametry-Stranky aplikace - Podminky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále „obchodní podmínky“) společnosti CHALUPA INTERIÉRY s. r. o (dále ,,výrobce")., se sídlem Salaš 98, 763 51 Zlín, IČO: 26215624, zapsané v obchodním rejstříku vedeném ... v oddíle .., vložka .., jsou pro program onlineCUT (dále ,,konfigurátor“) a vztahují se ke každé zakázce objednané přes konfigurátor od registrované firmy nebo zákazníka (dále ,,kupující“).

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě a mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.  A jsou také přístupné na webovém rozhraní konfigurátoru na adrese: ww.onlinecut.chalupainteriery.cz, pouze registrovaným zákazníkům.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené konfigurátoru onlineCUT může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží.

Při registraci v konfigurátoru a při objednávání zboží má kupující povinnost uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu kupující při jakékoliv jejich změně aktualizuje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující nemá právo umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Výrobce může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá pouze pro objednávání nebo déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, včetně obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob

 

TERMÍN

Standartní termín zakázky je 15 pracovních dní

Výrobce může termín změnit (dostupnost materiálu, kapacita výroby, atd.), ale musí kupujícího o změně písemně informovat do 2 prac. dní a kupující termín musí potvrdit do 1 prac. dne, jinak se termín o prodlení s potvrzením posunuje.

Pokud si kupující objedná materiál nebo službu, která je nedostupná, tak zakázku může výrobce   jednostranně zrušit, ale musí zákazníka nejpozději do 5 prac. dní o této skutečnosti informovat   

Do termínů se nepočítá období s datumem 19.12. – 6.1.

 

CENA

Výrobce může u všech služeb a obrábění měnit množství dle skutečnosti (pokud byly zadány špatně) a kupující za ně zaplatí.

Cenu materiálu, který si zákazník objedná a není v konfigurátoru uvedena cena, tak ji výrobce doplní a zákazník ji zaplatí.

Pokud dodavatel materiálu změní cenu o více jak 5%, tak ji může výrobce navýšit.

Pokud bude u materiálu poplatek za rozbalitelnost od dodavatele, tak ji výrobce zákazníkovi připočítá a zákazník za ni zaplatí.

Pokud zákazník objedná atypický materiál nebo materiál bez ceny, tak ji výrobce doplní a zákazník za ni zaplatí.

Cena za úpravy zakázky po objednání je 12kč/položka minimálně však 250kč (požadavek)

Cena za zadání a úpravu figury je 35kč/dílec minimálně však 360kč (požadavek)

Ceny materiálů, služeb, obrábění jsou dostupné na www.nodo-shop.cz

Všechny uvedené ceny v těchto obchodních podmínkách jsou bez DPH a slevy.


OBECNÉ

Konfigurátor není eshop, je to program k objednávání materiálu na zakázkovou výrobu.

Zboží objednané přes konfigurátor není možné vrátit a výrobce za něj zaplacenou částku nevrací.  

Potvrzením obchodních podmínek a objednání zakázky se uzavírá kupní smlouva, která se řídí výhradně obchodními podmínkami.

 
2024.